Montessanorini: vzdělání pro pohodový život

Na tom, která metoda vzdělávání je nejlepší, se neshodnou ani špičkoví světoví odborníci. Sanoriňané ale mají jasno. Jejich alternativní systém Montessanorini vychoval již několik generací lidí, kteří jsou plně připraveni na všechny výzvy pohodového života bez stresu.

Fikce

Školka v houpací síti

Když se narodí malý Sanoriňan, jeho výchova leží na mamince, která jí nechává velmi volný průběh. Když dítě ještě neumí chodit, nosí ho na břiše v šátku, a když se začne vzpouzet, položí ho do trávy. Dělá to tak dlouho, dokud dítě samo nedojde domů. Pak nastoupí do jeslí, které jsou na pláži pod stanem. Děti v nich staví hrady z písku a učí se sanorinsky, učitelky jim vyprávějí pohádky (často jim je ale jen pustí z magnetofonu a jdou si schrupnout). Děti nemohou nikam utéct, protože plavat neumějí, a když se vzdálí od skupiny, někdo z obyvatel ostrova je vrátí zpět. Mají totiž na krku cedulky se jménem a místem, odkud jsou. Po jeslích přichází školka. Tu sanorinské děti absolvují pobytem v houpací síti a prohlížením obrázkových knížek.

Kdo déle spí, vyhrává

Pak už čeká nástup do první třídy. Na Sanorini je jen jedna škola a tři třídy, docházka je povinná do 13 let, pak už jsou děti schopné pást ovce a vyrábět ovčí sýr. Když ale nechtějí, tak to nedělají a chodí si do školy dál schrupnout nebo koukat na televizi. Závěrečná zkouška probíhá formou měření délky spánku, který je každé dítě schopné naspat v kuse. Diplomy nebo vysvědčení už na Sanorini nikdo nedostává, před pěti lety jim došla barva v tiskárně a od té doby nikdo nezvládl koupit novou…

Také čtěte

Sanorini
20.10.2017, Fikce

Video: Legenda o ostrově Sanorini

Vlasilis a Eniké Onosisovi jsou Sanoriňané jako poleno. Seznamte se a nechte se touto veselou dvojkou provést ostrovem Sanorini – jediným místem na Zemi, kde neznají rýmu.

Stvoření Sanorini – pravda, nebo hloupý mýtus?
29.01.2018, Fikce

Stvoření Sanorini – pravda, nebo hloupý mýtus?

Mýtus o stvoření světa se u starých Sanoriňanů zachoval pouze ve folklorním podání předávaným ústně. Zejména proto, že stejně jako ti současní byli staří Sanoriňané příliš líní na to, aby cokoliv zapsali.

Na této stránce používáme analytické nástroje

Z důvodu vyhodnocování a zkvalitňování obsahu a jeho šíření na této stránce používáme analytické nástroje služeb Google a Facebook. Kompletní znění podmínek sběru dat.